יצירת קשר

מערכות מידע

בעת שגיאה או תקלה במערכות שלנו,
נשמח לעמוד לרשותך בכל עת.

בניין מנהלה קומה 1, חדר 10

מוקד התמיכה

בניין ויילר קומה 2, חדר 226 א'

מזכירות סטודנטים

לקבלת הסברים על תוכן האתר פנה
למזכירות סטודנטים.

בניין ישראל קומה 4